OFERTA LICEUM FILOMATA – INFORMACJE DLA UCZNIÓW

DLACZEGO WARTO ?

Jesteśmy niezwykłą szkołą…szkołą możliwości. Liceum FILOMATA tworzymy dla Was - młodych ludzi, którzy chcą rozwinąć skrzydła i rozpocząć wspaniałą podróż w dorosłe życie. To nasi uczniowie są autorami hasła: Filomata…chodzę bo lubię, które najlepiej oddaje atmosferę jaka panuje w naszej szkole. Zapraszamy, abyś został jednym z nas.

Od 1996 roku realizujemy wizję szkoły przyjaznej uczniom i rodzicom, wspierającej rozwój, zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności. Kształtujemy postawę ludzi mądrych, otwartych, ciekawych świata i życzliwych drugiemu człowiekowi.

Świat pędzi dziś coraz szybciej. W Liceum FILOMATA uczymy nie tylko tego jak za nim nadążyć, ale przede wszystkim tego, jak realizować siebie i być szczęśliwym człowiekiem. W Liceum FILOMATA możesz zostać kim chcesz…tylko TY o tym zdecydujesz. My stwarzamy Ci możliwości… wystarczy, że z nich skorzystasz!

W naszym liceum możesz:

 • wybrać indywidualny zestaw przedmiotów rozszerzonych tworząc niepowtarzalny, własny profil nauki, który przygotuje Cię do matury,
 • intensywnie uczyć się języków obcych (angielski jest obowiązkowy, do wyboru jako drugi język możesz wybrać niemiecki lub francuski),
 • rozwijać swoje pasje i zainteresowania  - do wyboru masz 10 kół naukowych, jak również brać udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 • uczyć się sztuki wystąpień publicznych na zajęciach z retoryki,
 • realizować Indywidualny Tok Nauki z wybranych przedmiotów we współpracy z wyższą uczelnią,
 • uczestniczyć w projektach międzynarodowych, takich jak wymiany zagraniczne (poznasz ludzi z innych krajów, ich kulturę i zwyczaje),
 • rozwijać kreatywność w ogólnopolskim programie Odyseja Umysłu,
 • uczyć się mediacji,
 • być wolontariuszem,
 • samodzielnie kształtować program zajęć nadobowiązkowych,
 • uprawiać sport (zajęcia sportowe na hali i na basenie m.in.: fitness, samoobrona, taniec towarzyski, zajęcia SKS).

Gwarantujemy:

 • współpracę ze znakomitymi nauczycielami, którzy kochają pracę z młodzieżą i pasjonują się przedmiotami, których uczą,
 • przyjazną atmosferę na zajęciach,
 • edukację na wysokim poziomie, która umożliwia kontynuację nauki w wybranej uczelni w Polsce lub za granicą,
 • bardzo dobre przygotowanie do matury,
 • pracę w małych grupach,
 • nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe,
 • sposób pracy dobrany do indywidualnych potrzeb ucznia,
 • możliwość korzystania ze szkolnej stołówki,
 • wsparcie psychologa i pedagoga szkolnego.

Tylko u nas możesz:

 • realizować wybrane przez siebie przedmioty rozszerzone już w klasie pierwszej,
 • podjąć ostateczną decyzję o wyborze profilu kształcenia po ukończeniu pierwszego roku nauki.

CZEGO OCZEKUJEMY OD UCZNIÓW

Aby czas spędzony w liceum przyniósł Ci jak najwięcej korzyści, z Twojej strony będą potrzebne:

 • pozytywny stosunek do nauki,
 • chęci osiągnięcia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności,
 • otwartość umysłu, dociekliwość, samodzielność,
 • chęci do współpracy i działań zespołowych,
 • tolerancja i szacunek dla innych,
 • otwartość na potrzeby innych, życzliwość,
 • postępowanie według zasad obowiązujących w szkole,
 • twórcze zaangażowania w życie szkoły.

STYPENDIUM

Jeśli obecna sytuacja finansowa Twojej rodziny nie pozwala na pełne opłacenie czesnego, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w postaci stypendium naukowo-socjalnego sprawdź..>>

JAK OCENIAJĄ SZKOŁĘ ABSOLWENCI?

Jesteśmy niezwykle dumni z naszych absolwentów, którzy idą w świat, radzą sobie w dorosłym życiu, robią kariery i realizują się w różnych dziedzinach: sporcie, nauce, biznesie, czy sztuce. Nasi uczniowie dali nam mnóstwo radości i satysfakcji. Sprawdź co Twoi starsi koledzy z perspektywy kilku lat od ukończenia Liceum FILOMATA mówią o tym,  co dała im nasza szkoła zobacz..>>

Gimnazjalisto! Zostań licealistą FILOMATY, a następne 3 lata mogą być najfajniejszym czasem jaki spędziłeś w szkole!  – Liceum FILOMATA, ul. Bojkowska 20A, tel. 32 270 76 65

Organizacja zajęć w LO FILOMATA

Wiele lat temu  w Liceum Ogólnokształcącym FILOMATA został wprowadzony system nauczania, którego celem było stworzenie uczniom optymalnych warunków przygotowania się do egzaminu maturalnego oraz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych na kolejnych etapach kształcenia. Uczniowie mogli w sposób dowolny wybierać przedmioty, których pragnęli uczyć się w zakresie rozszerzonym. Po zmianach wprowadzonych w 2012 roku  przez MEN w ramowych planach nauczania, byliśmy zmuszeni zmodyfikować nasz system i nieco ograniczyć wybory naszych wychowanków. Obecnie każdy uczeń ma prawo  realizować 2-4 przedmioty  wybrane według następującego systemu:

Musi wybrać chociaż jeden z poniższych przedmiotów

Dodatkowo może wybrać przedmiot z poniższej listy:

 • historia
 • biologia
 • geografia
 • fizyka
 • chemia

 

 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • informatyka (uczniowie wybierający ten przedmiot, powinni wybrać także matematykę w zakresie rozszerzonym)
 • historia sztuki

Wszyscy uczniowie realizują języki obce w zakresie rozszerzonym.

Język polski, języki obce i matematyka są nauczane w zakresie rozszerzonym od początku klasy I LO. W II semestrze uczniowie dokonują wstępnej deklaracji dotyczącej pozostałych przedmiotów. Mają możliwość uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach. Dzięki temu mają okazję poznać specyfikę przygotowań do egzaminu maturalnego z poszczególnych dziedzin wiedzy. Ostateczną decyzję dotyczącą wyboru przedmiotów rozszerzonych młodzież dokonuje pod koniec klasy pierwszej. Od klasy II uczą się zgodnie z opracowaną dla siebie, indywidualna ścieżką rozwoju.

PRZEDMIOTY DODATKOWE

Uczniowie, którzy nie wybrali historii w zakresie rozszerzonych obowiązkowo realizują przedmiot historia i społeczeństwo. Ci, którzy nie wybrali biologii, chemii, geografii i fizyki realizują przedmiot przyroda.

POZOSTAŁE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE:

 • wiedza o kulturze
 • retoryka
 • wychowanie fizyczne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • podstawy przedsiębiorczości
 • godzina do dyspozycji wychowawcy

wyżej wymienione przedmioty nauczane są obowiązkowo na jednym poziomie dla wszystkich uczestników zajęć. 

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły