Zapewniamy

 • bezpośrednie i życzliwe kontakty,
 • przyjazną, sprzyjającą pracy atmosferę,
 • pomoc szkolnego pedagoga, psychologa i nauczycieli,
 • dobre samopoczucie i bezpieczeństwo każdego dnia,
 • wysoki poziom nauczania,
 • ciekawe i różnorodne zajęcia,
 • wyśmienite przygotowanie do dalszej nauki (możliwość kontynuowania nauki w naszym Liceum Ogólnokształcącym  FILOMATA)

Jeśli szukacie Państwo dla swoich dzieci szkoły bezpiecznej  i harmonijnej, która:

 • zapewni radość poznawania świata, a jednocześnie będzie stawiała wysokie wymagania dydaktyczne i wychowawcze,
 • nie zgubi indywidualności dziecka, przeciwnie- wyposaży go w poczucie własnej wartości
  wybierzcie naszą szkołę!

Jeżeli Państwa dziecko: 

 • jest wrażliwe lub lepiej funkcjonuje w małej grupie uczniów,
 • potrzebuje indywidualnej pracy pedagogicznej,
 • posiada talenty, które pragniecie rozwijać -

zapraszamy do nas!

Nasi uczniowie kochają swoją szkołę.

Proponujemy

 • w klasach I - III zintegrowany system nauczania
 • intensywną naukę języka angielskiego:
            kl. I-III- 4 godz. tygodniowo,
            kl. IV –VIII – 5 godz. tygodniowo
 • w klasach IV- VIII zajęcia z native speakerem
 • naukę drugiego języka obcego od klasy od klasy pierwszej, do wyboru:
            j. niemiecki,
            j.francuski,
            j.hiszpański
 • lekcje etyki
 • lekcje w-f na basenie
 • gimnastykę korekcyjną
 • rytmikę
 • taniec towarzyski
 • opiekę pedagoga i psychologa szkolnego
 • terapię pedagogiczną
 • zajęcia wyrównawcze, kompensacyjne i rewalidacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • terapię biofeedbacku
 • zajęcia w ramach wolontariatu szkolnego
 • kameralne zespoły klasowe
 • opiekę w świetlicy szkolnej do godziny 7:00 do 17:00
 • bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych :

dla klas młodszych: koła naukowe przygotowujące uczniów do konkursów międzyszkolnych, koło plastyczne, regionalne, szachowe, informatyczne, mediacyjne,  Odyseję Umysłu, teatrzyk szkolny, koło przyrodniczo – eksperymentalne, realizację projektów międzynarodowych i  unijnych.

dla klas starszych: koło matematyczne, polonistyczne, języka angielskiego, informatyczne, muzyczne, szachowe, plastyczne, teatralne, mediacyjne, przyrodniczo – eksperymentalne, Odyseja Umysłu, redakcja gazetki szkolnej, realizacja projektów międzynarodowych i unijnych.

Współpracujemy w oparciu o autorski program Starszy Brat, Starsza Siostra, Empatyczną Komunikację (NVC) i Projekt Bohaterskiej Wyobraźni (HIP) profesora Philip Zimbardo

Jesteśmy szkołą

 • przyjazną i bezpieczną,
 • pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,
 • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia,
 • zapewniającą poszanowanie godności, podmiotowości ucznia oraz uczącą tolerancji i respektowania praw innych ludzi,
 • wspierającą i zachęcającą do partnerstwa między uczniami i nauczycielami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą,
 • zapewniającą atrakcyjne i dobrze zorganizowane zajęcia.

Oczekujemy od Rodziców

 • zapoznania się z dokumentami szkoły: Statutem, regulaminem, szkolnym programem wychowawczym przed podjęciem ostatecznej decyzji zapisania dziecka do szkoły
 • systematycznego i rzetelnego zainteresowania postępami dziecka w nauce
 • współpracy i wsparcia w zakresie realizacji szkolnego programu wychowawczego
 • dbałości o dobre imię i kondycję szkoły
 • rzetelnego i terminowego wywiązywania się ze zobowiązań finansowych
 • poszanowania tradycji i ceremoniału szkoły – m.in. w szkole obowiązują mundurki

Zdecydowana większość dzieci rozpoczynających swoją edukacyjną drogę jest mocno podekscytowana tym faktem. Oczekują życzliwości, przyjaźni, a przede wszystkim ciekawych zajęć . Ze wszystkich sił pragną odnieść sukces i gotowe są ciężko pracować dla jego osiągnięcia. Chcemy, aby nasi uczniowie pełni byli takiego entuzjazmu, jesteśmy przekonani, iż uda się tę energię skierować na odpowiednie tory, pokazać młodym ludziom - jak ciekawa może być edukacja, ile radości płynie z poznawania otaczającego nas świata i pracy twórczej.

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły