NASZA OFERTA

NASZE MOTTO: Z dzieckiem  w świat wartości
Kim jesteśmy?

Zespołem kreatywnych osób,  których doświadczenie i praca skierowane są na potrzeby dziecka  i  jego wszechstronny, harmonijny rozwój. Dbamy także o dobre samopoczucie świadomego, Rodzica. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w edukacji dzieci i młodzieży. Wiemy jak i które z umiejętności należy szczególnie rozwijać na kolejnych etapach kształcenia.
Naszą pracę wspomagają: wykwalifikowani pedagodzy, logopeda, psycholog specjaliści w zakresie rytmiki, tańca, pedagogiki Montessori.

 

 

Jak pracujemy?

Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od  6.30 do 17.30 przez cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem świąt, dni ustawowo wolnych, Wielkiego Piątku oraz Wigilii. 
Zajęcia edukacyjne wynikające z podstawy programowej realizowane są w trakcie całego dnia zajęć, najważniejsze skumulowane są w godzinach od 8:30 do 14:30

Nadrzędne cele
Naszym nadrzędnym celem jest stymulowanie rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości oraz zapewnienie bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery. Uczymy umiejętności społecznych, przełamywania stereotypów płci, szacunku dla różnorodności, tolerancji. Pracujemy nad budowaniem systemu wartości, wyposażeniem dziecka w kompetencje potrzebne do osiągania sukcesów w szkole i w życiu dorosłym.

 

Wartości którymi się kierujemy

Szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, przyjaźń, współdziałanie, odwaga, miłość, piękno, mądrość, samoregulacja.
Ucząc dzieci wartości, pamiętamy o spójności naszych deklaracji z działaniem.
Organizacja pracy przedszkola
Opieką wychowawczo – dydaktyczną objęte są dzieci w wieku 2,5 – 6 lat. Zajęcia uwzględniają indywidualne tempo rozwoju dziecka i jego potrzeby.

Odbiór dzieci z przedszkola
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych/ lub inne osoby dorosłe pisemnie przez nich upoważnione. W sytuacji konieczności pozostania dziecka w placówce po godz. 17:30 naliczana jest dodatkowa opłata.
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
Zgodnie z podstawą programową nasza placówka w równej mierze pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą   i dydaktyczną.
Zadania wychowawcze i edukacyjne realizowane są we współpracy z rodzicami.

W pracy dydaktycznej szczególny nacisk kładziemy na rozwój:

  •     twórczego, kreatywnego myślenia, motywacji do odkrywania i poznawania świata.
  •     umiejętności  nazywania i wyrażania uczuć, poczucia własnej wartości i niezależności,
  •     umiejętności społecznych, -  empatii, minimediacji, współdziałania w grupie,
  •     samodzielności w działaniu i czynnościach dnia codziennego,
  •     aktywności ruchowej, pokonywania trudności, czerpania radości z własnych działań.

Pracujemy w oparciu o:

Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r. 
Realizowane programy wychowania przedszkolnego wpisane są do zestawu programów dopuszczonych do użytku na podstawie rozporządzenia MEN.

Dodatkowo w naszym przedszkolu realizowane są autorskie programy innowacyjne:

  •     „Program adaptacyjny dziecka do przedszkola” – pozwala złagodzić trudności adaptacyjne dziecka i łatwiej przystosować się  do nowych warunków,
  •     „Program wychowawczy”- ma na celu wprowadzenie dziecka w świat wartości, budowania pozytywnego obrazu samego siebie i pozytywnej samooceny,
  •     „Żyrafie serduszko”- program  oparty na założeniach programowych „Porozumienia Bez Przemocy” Marshalla Rosenberga,
  •     „Bezpieczny Przedszkolak”,
  •     „Twórczy nauczyciel”.

 

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły