FILOZOFIA FILOMATY

KSZTAŁCĄC – STAWIAMY NA RELACJE

Absolwenci FILOMATY to odpowiedzialni i samodzielni ludzie u progu dorosłości, którzy wkraczają w nią bez obaw, nastawieni na rozwój i z wiarą we własne możliwości. Wytrwale dążą do wyznaczanych sobie celów, zarazem wiedząc, jak ważny jest przy tym szacunek wobec drugiego człowieka.

DZIAŁAJĄC – BUDUJEMY ŚWIAT WARTOŚCI

W naszej szkole uczniowie czują się bezpiecznie, mogą swobodnie wyrażać własne poglądy dzięki otwartości kadry pedagogicznej. W tej przyjaznej atmosferze łatwiej angażują się w różnorodne działania, wszechstronnie rozwijając swoje możliwości, uczą się samodzielności i uczciwości.

EDUKUJĄC – UWZGLĘDNIAMY POTRZEBY SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ I OSIĄGNIĘCIA WSPÓŁCZESNEJ NAUKI

Szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania i dobrze przygotowuje do egzaminów zewnętrznych, jednak nie byłoby to takie łatwe, gdyby nie traktowanie Rodziców i Uczniów jako partnerów w procesie edukacji. W naszych działaniach jesteśmy nie tylko nastawieni na rozwój uczniów, ale również z empatią słuchamy i reagujemy na potrzeby naszych wychowanków. Indywidualizując proces nauczania, wykorzystujemy badania współczesnej neurodydaktyki.

WYCHOWUJĄC – ROZMAWIAMY

Podstawą w naszej pracy jest dialog z uczniem i jego rodzicami, oparty na wspólnym szukaniu rozwiązań. Uśmiech oraz życzliwość na lekcjach tworzą niepowtarzalną atmosferę, a nauczyciele swoją postawą zachęcają do działania w zgodzie z panującymi zasadami.

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły