ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LO FILOMATA

 NABÓR DO
LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO FILOMATA
ZOSTAŁ ROZPOCZĘTY

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO FILOMATA

Jeśli:
- jesteś ciekawy świata,
- masz zainteresowania i chcesz je rozwijać,
- chętnie podejmujesz nowe wyzwania,
- chciałbyś starannie przygotować się do egzaminów maturalnych,
- chcesz intensywnie uczyć się języków obcych,
- edukacja i rozwój  są dla Ciebie wartością,
- chcesz działać na rzecz środowiska i innych ludzi,
to nasza  szkoła jest dla Ciebie odpowiednim miejscem - ZAPRASZAMY DO FILOMATY - szkoły możliwości!

Aby zostać uczniem 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego FILOMATA, należy:

1. złożyć w siedzibie szkoły lub przesłać na adres mailowy szkoły lo@filomata.com.pl  następujące dokumenty:

a) Kartę Ucznia     

b) świadectwo ukończenia klasy VII SP,

c) ewentualne zaświadczenia i dyplomy potwierdzające osiągnięcia oraz zainteresowania,

2. Wziąć udział w I etapie rekrutacji, czyli rozmowie kwalifikacyjnej. Termin rozmowy ustalany jest indywidualnie. Rozmowa nie jest egzaminem z wiedzy, służy jedynie  wzajemnemu poznaniu i ustaleniu, czy FILOMATA jest tym miejscem, w którym chcesz się uczyć.

3. Wziąć udział w II etapie rekrutacji, czyli Dniu Kreatywności, który ma formę pracy projektowej i zespołowej.

Przyjmując ucznia do szkoły, bierzemy pod uwagę:

- chęć i motywację do pracy nad własnym rozwojem,
- gotowość do współpracy w zespole,
- pracę na rzecz innych, wolontariat,
- osiągnięcia w konkursach  przedmiotowych, artystycznych lub sportowych oraz inne formy aktywności,
- oceny końcowe z kl. VII i półroczne z kl. VIII
- wyniki egzaminu ósmoklasisty.

 


Jeśli decyzja o przyjęciu do szkoły jest pozytywna, uczeń jest zobowiązany dostarczyć w terminie do trzech dni od zakończenia roku szkolnego świadectwo ukończenias zkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Niedostarczenie tych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze szkoły.

 

 

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły