Nie masz wystarczających uprawnień do oglądania tej części serwisu. Niektóre elementy storny mobą nie być wyświetlone. Zaloguj się, aby rozszerzyć dostęp.

EMPATIA jest filarem świata NVC. Ona sprawia, że jesteśmy w stanie nawiązać kontakt - zarówno ze sobą, jak i z innymi. Porozumienie bez Przemocy nazywane jest często EMPATYCZNĄ KOMUNIKACJĄ. Marshall Rosenberg definiował ją jako pełne szacunku rozumienie ludzkich potrzeb.

Empatia to ciekawość, obecność, słowa, usłyszenie tego, co ważne dla Ciebie i tego, co ważne dla mnie - bez oceniania i osądzania.   To bycie z innymi z wzięciem pod uwagę ich uczuć i potrzeb.

Tutaj znajdziecie ciekawy artykuł Emilii Kulpy-Nowak i Joanny Berendt Obdarz mnie emaptią.

Zobaczcie, jak można epmatię przedstawić filmowo ;-)

Filmy przetłumaczono w ramach programu Szkoły z mocą zmieniania świata realizowanego

w partnerstwie z Fundacją BGK im. J. K. Steczkowskiego.

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły