Nie masz wystarczających uprawnień do oglądania tej części serwisu. Niektóre elementy storny mobą nie być wyświetlone. Zaloguj się, aby rozszerzyć dostęp.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE FILOMATA

44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 20A

tel./faks: +48 32 270 76 65, 335 06 04

lo@filomata.com.pl

Maria Czerwińska - Dyrektor szkoły m.czerwinska@filomata.pl

www.filomata.com.pl  www.filomata.pl  www.filomata.eu

Organ prowadzący szkołę: FILOMATA  Sp.z o.o.

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły