Nie masz wystarczających uprawnień do oglądania tej części serwisu. Niektóre elementy storny mobą nie być wyświetlone. Zaloguj się, aby rozszerzyć dostęp.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY

Porozumienie bez Przemocy (NVC) to życiowa postawa, podejście do ludzi i świata, budowane na takich założeniach:

 1. Wszyscy ludzie mają takie same potrzeby. Potrzeby są uniwersalne - choć w danej chwili nie wszystkie są tak samo ważne. Mamy różne sposoby zaspokajania swoich potrzeb i tutaj pojawiają się konflikty.
 2. Uczucia są informacją o zaspokojonych i niezaspokojonych potrzebach. Uczucia mogą być stymulowane przez zachowanie i słowa innych ludzi, lecz nie one są ich przyczyną.
 3. Ludzie nie działają przeciwko innym lecz dla zaspokojenia swoich potrzeb.
 4. Ludzie się zmieniają.
 5. Pokój i wojna rodzą się w moim sercu. Świat jest taki, jaki myślę, że jest.
 6. Świat jest w obfitości - pełen sposobów na zaspokajanie potrzeb.
 7. Jesteśmy współzależni - ludzie chcą współpracować.
 8. Ludzie chętnie przyczyniają się do dobra innych i robią to chętnie, jeśli mają wybór i czynią to z własnej woli.
 9. Ludzie mają zasoby.  Czasem nie mają do nich dostępu.
 10. "Nie mogę" nie istnieje. Istnieje: "nie chcę", "jeszcze nie wiem, jak..."
 11. Odpowiadam za: swoje myśli, uczucia, szukanie sposobów na spełnianie potrzeb.
 12. Zawsze mam wybór.
 13. Ból jest częścią życia, cierpienie jest opcjonalne.
 14. TAK i NIE mogą być początkiem dialogu.
 15. Możesz mieć rację lub możesz mieć relację. Ty dokonujesz wyboru. Twoja świadomość daje ci wybór.
 16. Empatia i otwartość są wyborem. Wszyscy ludzie mają zdolność do empatii, choć nie zawsze wiemy jak znaleźć do niej dostęp.

POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY - PbP (Nonviolent Communication - NVC)

Słowo wstępu

Szkoła z założenia jest miejscem, w którym kształcimy młodych ludzi. Chcemy pracować tak, aby wykształcenie, będąc przekształceniem nie zniekształcało. BIerzemy pod uwagę CAŁEGO człowieka. Nie tylko jego intelekt, sprawność w „nabywaniu wiedzy”, ale także emocje - uczucia i potrzeby, z którymi każde dziecko przychodzi do szkoły. Każdego dnia. Uczucia i potrzeby. I jednocześnie zadajemy sobie pytanie - jakie są nasze - nauczycieli, rodziców -  uczucia i potrzeby?

Podejście, które praktykujemy (i wciąż się go uczymy) w szkołach FILOMATY, zostało stworzone i uporządkowane przez Marshalla Rosenberga, psychologa i mediatora. Rosenberg przez nazwę „Porozumienie bez Przemocy” nawiązał do filozofii Gandhiego - opartej na szacunku dla ludzi i na rozumieniu ich potrzeb. Jest to sposób porozumiewania się, w którym przede wszystkim chodzi o empatyczną komunikację - taką życiową postawę.

Kim był Marshall Rosenberg?

Dr Marshall Rosenberg – psycholog kliniczny, znany na całym świecie mediator, założyciel Center for Nonviolent Communication, międzynarodowej organizacji zajmującej się przywracaniem pokoju i mediacjami w oparciu o stworzone przez niego podejście zwane „Porozumieniem bez Przemocy” (PBP). Opracowany przez Rosenberga model PbP jest praktycznym narzędziem pokojowego rozwiązywania konfliktów i budowania współpracy wszędzie tam, gdzie są ludzie: w przedszkolach, szkołach, przedsiębiorstwach, w służbie zdrowia, wśród duchownych, członków rządów i instytucjach w ponad 35 krajach na świecie. Prostota tej filozofii i jej głębokie działanie często zaskakuje!  Porozumienie bez Przemocy pomaga zbudować otwarte, szczere relacje z partnerem, dzieckiem, przyjaciółmi, krewnymi, współpracownikami i innymi osobami, a konflikty rozwiązywane są tak, aby poprzez wzajemne zrozumienie uczuć i potrzeb skłóconych osób, wyeliminować lub co najmniej złagodzić wszelkie formy agresji i znaleźć rozwiązanie akceptowane przez wszystkie strony.

Porozumienie, czyli co?

Marshall Rosenberg zwracał uwagę na to, jak język „przemocy”, inaczej język krytyki i ocen, wpływa na nasze relacje, utrudnia kontakt i docieranie do tego, co dla nas ważne. W zamian zaproponował sposób komunikowania, który unika słownej agresji i opiera się na obserwacji, na kontakcie z własnymi uczuciami, wyrażaniu potrzeb i formułowaniu próśb.

Porozumienie składa się z mówienia i słuchania. Mówienia do ludzi, zamiast o ludziach, słuchania siebie i innych. Porozumienie Bez Przemocy pomaga słuchać tak, że dzieci mają ochotę mówić i mówić tak, że dzieci czują się naprawdę usłyszane i wtedy chcą szukać sensownych rozwiązań – dla siebie i innych. A to oznacza: MNIEJ NIEPOROZUMIEŃ. MNIEJ FRUSTRACJI. WIĘCEJ ROZWIĄZAŃ. WIĘCEJ RADOŚCI.

Porozumienie Bez Przemocy jest czymś więcej, niż skuteczną strategią rozmowy. Jest życiową postawą, umożliwiającą tworzenie sytuacji, w których każdy uczestnik coś zyskuje. To sposób komunikacji, który polega na szanowaniu uczuć i potrzeb zarówno własnych, jak i innych ludzi i zaspokojenia ich w sposób, który unika wywierania nacisków, szantażu emocjonalnego, wymuszania pewnych zachowań przy pomocy gróźb i kar. Porozumienie bez Przemocy jest drogą empatii, drogą do piękniejszego życia, opartego na życzliwych relacjach z ludźmi.

Co to znaczy praktycznie dla FILOMATY? Najważniejszą wartością jest dla nas CZŁOWIEK. Punktem wyjścia dla naszych działań są relacje międzyludzkie. W kontakcie z dziećmi i rodzicami stawiamy na rozmawianie, zamiast mówienia. Na relacje, nie racje. I tu właśnie wsparciem jest Porozumienie bez Przemocy. To przede wszystkim sposób pojmowania świata, podejście do ludzi i jednocześnie - praktyczne narzędzia. Porozumienie jest wtedy, kiedy wszystkie strony chcą rozmawiać - także wtedy, kiedy jest trudno, kiedy widzimy sprawy w różny sposób i po prostu nie zgadzamy się ze sobą. Ważne, aby w takiej rozmowie zadbać o szacunek dla każdego jej uczestnika, każdego wziąć pod uwagę.  

W naszych szkołach uczymy się empatii i sztuki porozumienia na równi ze szkolnymi przedmiotami. Aby młody człowiek stał się empatyczny i życzliwy, musi być traktowany z empatią i życzliwością. I oto jest nasza filozofia działania: potrzeby każdego człowieka są tak samo ważne i każdy ma prawo do szacunku, bezpieczeństwa, uczenia się, przeżywania emocji. W tym kierunku konsekwentnie rozwijamy w naszym zespole swoje kompetencje komunikacyjne. Po dwudziestu latach pracy wciąż jesteśmy w procesie, szukamy odpowiedzi na pytania, zadajemy nowe, podejmujemy wyzwania.

Jak to działa?

Kiedy zastanawiam sie, czym jest dla mnie Porozumienie bez Przemocy, widzę przed oczami uśmiech na twarzach dzieci i rodziców, którzy czują się wysłuchani, zrozumiani, obdarzeni pełnią empatii. 

Magdalena Feist- Mróz, pedagog szkolny w SP FILOMATA

Porozumienie bez przemocy nie jest niczym nowym. Wszystkie części składające się na ten model znane są od wieków. Moim celem było przypomnienie ludziom tego, co już wiedzą  – a mianowicie, jak powinniśmy odnosić się do siebie – i służenie pomocą w prowadzeniu życia, które harmonizowałoby z tą wiedzą.

Marshall Rosenberg

Komunikacja między ludźmi to przede wszystkim kwestia języka. Nie zawsze jesteśmy świadomi, jak działają słowa, których używamy. Rosenberg zaprasza do budowania takiej świadomości. A świadomość daje wybór!

Słowa mają MOC

To, co powiesz ma znaczenie. Wpływa na świat, na relacje, wpływa na nas wzajemnie. Słowa mają MOC. Czasem niosą POMOC, a czasem - PRZEMOC. W PbP ważne są intencje, z jakimi używamy słów. Jeśli nie wiesz, co mówisz (robisz) nie możesz mówić (robić) tego, co chcesz.

Opracowanie: Elżbieta Więcław, certyfikowana trenerka NVC

Na podstawie: Marshall B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Wydawnictwo Czarna Owca, wydanie II rozszerzone, Warszawa 2011.

Literatura, źródła informacji o Porozumieniu bez Przemocy

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły