OPŁATY

CZESNE

Od 1 lipca 2020 r. 600 złotych miesięcznie płatne przez 12 miesięcy w roku

Indywidualne Konto Rozliczeniowe(SIMP) prowadzone w ING Bank Śląski dla FILOMATA Sp. z o.o.

 Dodatkowo Rodzice ponoszą koszty:

 • zakupu pakietu edukacyjnego dla dziecka,
 • opłaty za wycieczki, wyjścia do kina, teatru etc..
 • opłaty wpisowej w wysokości jednego czesnego,
 • opłaty za posiłki: 

  całodzienne wyżywienie wynosi 14 zł w tym :

   śniadanie 3,70zł

   obiad 7,50 zł

   podwieczorek 2,80 zł

Ubezpieczenia dziecka Rodzice dokonują we własnym zakresie.

 

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły