MISJA FILOMATY

Szkoła to nie tylko nauka. Do szkoły przybywa zarówno głowa, jak i serce. Tutaj uczymy się żyć wśród ludzi
i z ludźmi, radzić sobie z błędami, cieszyć się sukcesami, podejmować wyzwania i być odpowiedzialnym za siebie człowiekiem. W tym właśnie mają pomagać nauczyciele i rodzice - będąc obok tak, aby nie niszczyć samodzielności, lecz z pełnym zrozumieniem i szacunkiem wspierać ją krok po kroku. Taką szkołą chcemy być - SZKOŁĄ MOŻLIWOŚCI
FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły