1996 - POCZĄTEK

Decyzja o powołaniu do życia Liceum Ogólnokształcące FILOMATA zapadła spontanicznie latem 1996 roku. Wielki wpływ na jej podjęcie mieli Rodzice naszych Wychowanków, którzy od samego początku mocno nas wspierali. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nam zaufali i pomogli uwierzyć, że damy radę.
26 lipca 1996 roku otrzymaliśmy zgodę Kuratorium Oświaty w Katowicach na uruchomienie szkoły.

1 września 1996 roku
w wynajętych pomieszczeniach przy ulicy Kłodnickiej 2 w Gliwicach rozpoczęło działalność 
Prywatne Liceum Ogólnokształcące FILOMATA

1996 - NASZE LOGO

Od pierwszego dnia działalności towarzyszyło nam logo szkoły. Na początku analogowe - narysowane przez Małgorzatę Wasung – Kurzycę. W 1997 roku znak towarowy i nazwa FILOMATY zostały zastrzeżone w Urzędzie Patentowym. Logo zostało przekonwertowane na wersję cyfrową. Kilkakrotnie podejmowaliśmy próby jego zmiany lub liftingu. Społeczność filomacka  - uczniowie i nauczyciele,  nie zaakceptowała jednak żadnej nowej wersji loga, uważając, iż stary znak, być może trochę archaiczny, dla wszystkich roczników ma szczególne, sentymentalne znaczenie.  Dla nas jest ono symbolem ciągłości tradycji FILOMATY, budzi wiele ciepłych wspomnień. Małgosiu, dziękujemy Ci za znak graficzny FILOMATY!

 

Od pierwszego rocznika Absolwentów każdy uczeń kończący LO FILOMATA otrzymuje srebrny znaczek z limitowanej serii. Przedstawia on logo i rok ukończenia szkoły.

1997 - WRESZCIE U SIEBIE

Od początku wiedzieliśmy, iż z siedziby przy ulicy Kłodnickiej 2 będziemy mogli korzystać jedynie do czerwca 1997 roku. Dlatego od razu przystąpiliśmy do szukania nowego lokum. Nie było to łatwe, ale się udało. w kwietniu 1997 roku Gmina Gliwice zgodziła się wydzierżawić FILOMACIE budynek przy ulicy Wiejskiej 49. Obiekt wymagał dużego nakładu sił i środków. I znowu, mogliśmy zrealizować to wyzwanie dzięki Przyjaciołom FILOMATY - Rodzicom uczniów oraz gliwickim Firmom, które ruszyły z pomocą. Dziękujemy!

1997 - WRESZCIE U SIEBIE

Inauguracja roku szkolnego AD 1997 była możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów, którzy w ostatnim tygodniu wakacji spontanicznie ruszyli z pomocą swojej szkole.

     

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły