ZASADY NABORU

  • Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 -6 lat.

  • Rekrutacja dzieci do przedszkola trwa przez cały rok w miarę dostępności miejsc.

  • Pobraną i wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka należy złożyć  w sekretariacie Przedszkola przy ul. Wiejskiej 49 lub przesłać na adres  e- mail przedszkole@filomata.com.pl

  • Rodzice dzieci są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną.

  • O przyjęciu do przedszkola decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz kolejność zgłoszeń.

  • Pierwszeństwo w przyjmowaniu dzieci do Przedszkola Tęczowa Kraina FILOMATY mają dzieci, których rodzeństwo  uczęszcza do naszej placówki.

  • Wpisu na listę podopiecznych dokonujemy po podpisaniu Umowy oraz uiszczeniu opłat przez Rodziców.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły