WRZESIEŃ U SMERFÓW!

III TYDZIEŃ „Każdy pięciolatek wie, jak bezpiecznie zachować się”:
- poznamy zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, przejściach dla pieszych;
- poznamy pracę policjanta;
- będziemy doskonalić umiejętność wyodrębniania samogłoski o w nagłosie;
- utrwalamy nazwy figur geometrycznych;
- kształtujemy pamięć wzrokową i słuchową;
- zgodnie współpracujemy w grupie.

IV Tydzień „Pomocna dłoń”:
- Dzień Przedszkolaka;
- rozwijamy umiejętność dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym;
- doskonalimy spostrzegawczość słuchową i wzrokową;
- rozwijamy umiejętność analizy dźwiękowej wyrazów;
- poznajemy numery alarmowe 112, 999, 998, 997
- witamy jesień

język niemiecki:
- Powtarzamy powitania i pożegnania w j. niemieckim
- Ćwiczymy wierszyk ,,Guten Morgen sagen alle Kinder" oraz utrwalamy ,, Auf dem Berge Sinai"
- Utrwalamy słowa z wierszyka
- Uczymy się poleceń po niemiecku: siadamy na dywanie, wstajemy, klaszczemy w dłonie...
- Poznajemy kolory
- Liczymy z piosenką i śpiewamy nową: ,,Bruder Jakob"

Bruder Jakob
abecadło
liczby śpiewane
liczenie do 20

Tydzień IV (dla wszystkich grup z uwzględnieniem stopnia trudności))
- kontynuujemy powitania i pożegnania w j. niemieckim
- Utrwalamy nazwy zabawek po niemiecku
- Uczymy się dziękować
- Utrwalamy znajomość wierszyków ,, Auf dem Berge Sinai", ,,Guten Morgen"
- Uczymy się nowego wierszyka ,,Eins zwei Polizei"
- Liczymy z piosenką
- Utrwalamy znajomość poznanych piosenek i uczymy się nowej,, Tchuf tschuff tschuff die Eisenbahn" oraz ,,Wo ist meine Mama?"

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W czwartek nasze przedszkolaki odwiedził pan policjant. Dzieci z trzech najstarszych grup razem z naszym dzielnicowym przeszły do pobliskiego przejścia dla pieszych, gdzie przećwiczyły prawidłowe przechodzenie przez jezdnię. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały upominki – odblaskowy trójkąt. Dziękujemy za cenną lekcję !

AKTUALNOŚCI NA TYDZIEŃ 07.09-11.09.2020

Temat przewodni: Nasze przedszkole

Smerfy będą organizowały w naszej sali kąciki tematyczne dostosowane do swoich potrzeb.
Poznają rytm dnia w przedszkolu z wykorzystaniem historyjki obrazkowej.  Dowiedzą się kim jest architekt i urbanista. Dokonają analizy dźwiękowej i sylabowej wyrazów z głoskami a, k.

Nauczymy się rymowanki:
„Mały smok pije sok” K. Karamuz

Pewien mały smok
Pije smaczny sok.
Mlaska, cmoka, pomrukuje,
Tak smokowi sok smakuje.
Marchewkowy sok!

Przypomnimy sobie rolę pracowników naszego przedszkola, ich imiona. Dokonamy analizy sylabowej ich imion.
Podczas zabaw muzyczno-ruchowych oraz ćwiczeń grafomotorycznych poznamy strony prawą - lewą.
Będziemy rozwijać u dzieci postawę bycia koleżeńskim.

J. niemiecki:
- Powtarzamy powitania i pożegnania w j. niemieckim
- Utrwalamy nazwy zabawek po niemiecku
- Zapytujemy o wspólną zabawę
- Uczymy się wierszyka ,,Auf dem Berge Sinai"
- Liczymy z piosenką

Z WIZYTĄ W ZOO

4 października Smerfy, Misie i Jeżyki odwiedziły Ogród Zoologiczny w Opolu. Była to dla nas okazja, aby poobcować z przyrodą i ze zwierzętami, o których ciekawie opowiadali nasi przewodnicy podczas zwiedzania ZOO. Starszaki odwiedziły żyrafę, ukochane zwierzę naszych przedszkolaków i zaśpiewały dla niej specjalną piosenkę.   

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły