ROBIMY PYSZNE SOKI

W grupie Smerfów w ostatnim czasie dzieci robiły pyszny sok wieloowocowy ze swoich ulubionych owoców i warzyw. Przedszkolaki ubrane w fartuszki, czapki kucharskie oraz rękawiczki przystąpiły do mycia, krojenia owoców ,aby na końcu z uśmiechem wypić pyszny i pełen witamin sok.

          

MONTESSORI

 W naszym przedszkolu podczas zajęć wykorzystujemy elementy pedagogiki Marii Montessori, które przedszkolaki uwielbiają !

PAŹDZIERNIK W SMERFACH

Dni tematyczne:

05.10.2020- Dzień zwierząt

19.10.2020- Dzień listonosza

30.10.2020- Dzień dyni

 

I Tydzień „Idzie jesień przez świat”:

- poszerzenie wiedzy na temat gatunków drzew,

- doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbioru,

- uwrażliwienie na piękno przyrody oraz zmiany zachodzące w różnych porach roku.

II Tydzień „Zwierzęta jesienią”:

- poznawanie warunków życia wybranych gatunków zwierząt,

- zapoznanie ze zmianami w wyglądzie i zachowaniu zwierząt ze względu na porę roku,

- doskonalenie umiejętności prawidłowego liczenia obiektów,

- rozwijanie sprawności manualnych w trakcie wykonywania prac plastyczno-technicznych.

III Tydzień „Koszyk Pani Jesieni”:

- poznanie wartości jaką jest pracowitość i jej znaczenia w życiu człowieka i zwierząt,

- rozumienie potrzeby i celów uprawiania roślin przez człowieka,

- doskonalenie sprawności fizycznej.

IV Tydzień „Nasza mała ojczyzna”:

- budzenie zainteresowania własną miejscowością,

- przypomnienie znaczenia adresu,

-  kształtowanie umiejętności liczenia.

 

Poznamy piosenkę „Malowała jesień” (Danuta i Karol Jagiełłowie)

Malowała jesień w parku wszystkie liście,

Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

Lala, lala, la, lala,lala, la.

Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

 

Przyleciała sroczka i usiadła z boku,

Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

Lala, lala, la, lala,lala, la.

Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

 

Zobaczył to wietrzyk i pędzi po lesie,

Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie.

Lala, lala, la, lala,lala, la.

Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie.

 

WITAMY JESIEŃ

W minionym tygodniu przedszkolaki witały jesień. Z tej okazji Smerfy przyniosły do przedszkola różne „dary jesieni” i zmieniły je w różne stworki, według własnego pomysłu.

HI ! HELLO !

Hi, hello! Tak sie wita z dziećmi pani Crystal na zajęciach j. angielskiego. Dzieci już panią poznały i czują się przy niej pewniej. No i wiedzą, że do p. Williams ,,we speak English, no bla bla bla!" :)

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły