PAŹDZIERNIK W SMERFACH

Dni tematyczne:

05.10.2020- Dzień zwierząt

19.10.2020- Dzień listonosza

30.10.2020- Dzień dyni

 

I Tydzień „Idzie jesień przez świat”:

- poszerzenie wiedzy na temat gatunków drzew,

- doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbioru,

- uwrażliwienie na piękno przyrody oraz zmiany zachodzące w różnych porach roku.

II Tydzień „Zwierzęta jesienią”:

- poznawanie warunków życia wybranych gatunków zwierząt,

- zapoznanie ze zmianami w wyglądzie i zachowaniu zwierząt ze względu na porę roku,

- doskonalenie umiejętności prawidłowego liczenia obiektów,

- rozwijanie sprawności manualnych w trakcie wykonywania prac plastyczno-technicznych.

III Tydzień „Koszyk Pani Jesieni”:

- poznanie wartości jaką jest pracowitość i jej znaczenia w życiu człowieka i zwierząt,

- rozumienie potrzeby i celów uprawiania roślin przez człowieka,

- doskonalenie sprawności fizycznej.

IV Tydzień „Nasza mała ojczyzna”:

- budzenie zainteresowania własną miejscowością,

- przypomnienie znaczenia adresu,

-  kształtowanie umiejętności liczenia.

 

Poznamy piosenkę „Malowała jesień” (Danuta i Karol Jagiełłowie)

Malowała jesień w parku wszystkie liście,

Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

Lala, lala, la, lala,lala, la.

Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

 

Przyleciała sroczka i usiadła z boku,

Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

Lala, lala, la, lala,lala, la.

Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

 

Zobaczył to wietrzyk i pędzi po lesie,

Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie.

Lala, lala, la, lala,lala, la.

Zrywa kolorowe liście i ze sobą niesie.

 

WITAMY JESIEŃ

W minionym tygodniu przedszkolaki witały jesień. Z tej okazji Smerfy przyniosły do przedszkola różne „dary jesieni” i zmieniły je w różne stworki, według własnego pomysłu.

HI ! HELLO !

Hi, hello! Tak sie wita z dziećmi pani Crystal na zajęciach j. angielskiego. Dzieci już panią poznały i czują się przy niej pewniej. No i wiedzą, że do p. Williams ,,we speak English, no bla bla bla!" :)

WRZESIEŃ U SMERFÓW!

III TYDZIEŃ „Każdy pięciolatek wie, jak bezpiecznie zachować się”:
- poznamy zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, przejściach dla pieszych;
- poznamy pracę policjanta;
- będziemy doskonalić umiejętność wyodrębniania samogłoski o w nagłosie;
- utrwalamy nazwy figur geometrycznych;
- kształtujemy pamięć wzrokową i słuchową;
- zgodnie współpracujemy w grupie.

IV Tydzień „Pomocna dłoń”:
- Dzień Przedszkolaka;
- rozwijamy umiejętność dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym;
- doskonalimy spostrzegawczość słuchową i wzrokową;
- rozwijamy umiejętność analizy dźwiękowej wyrazów;
- poznajemy numery alarmowe 112, 999, 998, 997
- witamy jesień

język niemiecki:
- Powtarzamy powitania i pożegnania w j. niemieckim
- Ćwiczymy wierszyk ,,Guten Morgen sagen alle Kinder" oraz utrwalamy ,, Auf dem Berge Sinai"
- Utrwalamy słowa z wierszyka
- Uczymy się poleceń po niemiecku: siadamy na dywanie, wstajemy, klaszczemy w dłonie...
- Poznajemy kolory
- Liczymy z piosenką i śpiewamy nową: ,,Bruder Jakob"

Bruder Jakob
abecadło
liczby śpiewane
liczenie do 20

Tydzień IV (dla wszystkich grup z uwzględnieniem stopnia trudności))
- kontynuujemy powitania i pożegnania w j. niemieckim
- Utrwalamy nazwy zabawek po niemiecku
- Uczymy się dziękować
- Utrwalamy znajomość wierszyków ,, Auf dem Berge Sinai", ,,Guten Morgen"
- Uczymy się nowego wierszyka ,,Eins zwei Polizei"
- Liczymy z piosenką
- Utrwalamy znajomość poznanych piosenek i uczymy się nowej,, Tchuf tschuff tschuff die Eisenbahn" oraz ,,Wo ist meine Mama?"

SPOTKANIE Z POLICJANTEM

W czwartek nasze przedszkolaki odwiedził pan policjant. Dzieci z trzech najstarszych grup razem z naszym dzielnicowym przeszły do pobliskiego przejścia dla pieszych, gdzie przećwiczyły prawidłowe przechodzenie przez jezdnię. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały upominki – odblaskowy trójkąt. Dziękujemy za cenną lekcję !

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły