PREZES ZARZĄDU - Iwona Guzicka

            

historyk, tutor, trener mindset, pedagog praktyk. Nauczyciel historii i podstaw
przedsiębiorczości. Współzałożycielka placówek oświatowych dla dzieci
i młodzieży FILOMATA – przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i LO.
Od 1996 roku kieruje pracami organu prowadzącego. W codziennej
praktyce edukacyjnej szczególny nacisk kładzie na wykorzystanie nowoczesnych technologii,
filozofii Porozumienia bez Przemocy, nastawienia na rozwój oraz osiągnięć neurobiologii.

 

WICEPREZES ZARZĄDU - Elżbieta Więcław

certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy (NVC), mediatorka i trenerka rozwoju
osobistego, nauczyciel – praktyk, przez 22 lata była dyrektorem LO i Gimnazjum FILOMATA, współzałożycielka placówek FILOMATY w Gliwicach (pierwsza z nich – LO powstała
w 1996 roku), obecnie – dyrektor programowy FILOMATY. Z pasją i pokorą szuka
w życiu porozumienia, a Porozumienie bez Przemocy jest dla niej w tych poszukiwaniach
najpiękniejszą drogą. Stara się, aby we współprowadzonych przez nią szkołach młodzi
ludzie uczyli się empatii i sztuki porozumienia na równi ze szkolnymi przedmiotami.
Prowadzi warsztaty dla nauczycieli i rodziców, które służą budowaniu relacji opartych
na szacunku i zrozumieniu.

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły