Z JAKICH PROGRAMÓW KORZYSTAMY?

Nie ma dzieci – są ludzie.
Janusz Korczak

Najważniejszy dla nas jest harmonijny i bezpieczny rozwój każdego dziecka
– z zachowaniem dla niego szacunku i uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

Mamy pełną świadomość, że okres przedszkolny jest niezwykle istotnym czasem rozwoju dziecka, który będzie miał wpływ na całe jego życie. Maluszki szybko się uczą, doświadczając świata wszystkimi zmysłami. W tym czasie ogromne znaczenie ma świadomie wspieranie dzieci w budowaniu kompetencji społecznych, dających solidne fundamenty na przyszłość.

Prowadząc nasze Przedszkole, wciąż staramy się poprawiać jakość jego pracy, uważnie słuchać i wyciągać wnioski. Szukamy sposobów, które biorąc pod uwagę nowoczesną pedagogikę, uwzględniają neurobiologię w planowaniu pracy z dziećmi. Wspierają nas w tym starannie dobrane programy, które spełniają te warunki.

W  roku szkolnym 2020/2021 wybraliśmy dla naszych wychowanków program wychowania przedszkolnego wydawnictwa WSiP pt.”Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości"

 Jest to program dla wszystkich, dla których ważne są prawda, dobro, piękno, szacunek do ludzi i przyrody oraz idee kształtujące pozytywny stosunek do świata. Wartości, które łączą ludzi, tworzą najlepsze środowisko do wszechstronnego i kreatywnego rozwoju, dają dobry start w dorosłe życie.

Materiały dydaktyczne zostały  starannie przygotowane z uwzględnieniem możliwości rozwojowych  dzieci we wszystkich grupach wiekowych.

Wczesna Edukacja Montessori

Program „Planeta dzieci” zostanie uzupełniony drugim filarem naszej pracy z dziećmi - Wczesną Edukacją Montessori. Zajęcia prowadzone w duchu pedagogiki Montessori będą się odbywać we wszystkich grupach wiekowych. Baza dydaktyczna, składająca się z typowych materiałów Montessori, pozwoli dzieciom na pracę w różnych obszarach, począwszy od życia codziennego i sensoryki, poprzez edukację matematyczną, językową i wreszcie dział kulturowy (kosmiczny). Nie zabraknie też zajęć muzycznych, ruchowych czy edukacji poprzez sztukę. Część zajęć odbywać się będzie w języku angielskim.

Pedagogika Montessori zakłada, że każde dziecko ma w sobie wewnętrzną siłę, nieodkrytą naturę, którą powinno pielęgnować i poznawać. Dlatego też, Maria Montessori w swojej filozofii kierowała się swobodą w granicach oraz indywidualną pracą dziecka. Swoboda (wolność) w przedszkolu Montessori oznacza, iż dziecko ma prawo wybrać pracę i materiał, którym jest żywo zainteresowane i pracować z nim tak długo, jak chce, jednak przy przestrzeganiu zasad zgodnych ze współżyciem w grupie. Aktywność dziecka ma głównie charakter indywidualny. Praca dziecka samodoskonali je w jakiejś dziedzinie, daje radość z samego jej wykonywania; ważniejszy jest tu wysiłek dziecka niż efekt końcowy.

„Pomóż mi zrobić to samemu”

Najważniejszą i podstawową zasadą, którą kieruje się pedagogika Montessori jest dążenie dziecka do samodzielności. Jak pisała Maria Montessori „każda niepotrzebna pomoc jest przeszkodą na drodze rozwoju”. Dlatego też, dbając o jedność oddziaływań przedszkola i domu rodzinnego, wspierajmy dziecko w drodze ku samodzielności.

„Wychowanie dla pokoju”

Filozofia Marii Montessori to filozofia dobra, budowania relacji, pokoju. Relacje międzyludzkie powinny opierać się na zachowywaniu wartości odwołujących się do godności człowieka. Szacunek, dialog i empatia – to podstawy wychowania w duchu Montessori. Są one tożsame z filozofią Porozumienia bez Przemocy, którą kieruje się nasze Przedszkole.

Dla lepszego i głębszego poznania nurtu pedagogiki Montessori, zorganizujemy warsztaty dla Rodziców, które przybliżą specyfikę pracy tą metodą. Dokładny termin zostanie podany na pierwszym zebraniu Rodziców.

Podajemy poniżej przydatne linki – tu można dowiedzieć się więcej o pedagogice Marii Montessori:

https://educarium.pl/metoda-montessori/pedagogika-marii-montessori/pedagogika-marii-montessori-zarys-ogolny
https://mojemontessori.com/
http://www.radamontessori.pl/rodzice

OFERTA ZAJĘĆ PODSTAWOWYCH

                   Zajęcia programowe:

  • Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod Marii Montessori oraz Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz.
  • Język angielski z native speaker‘em
  • Zajęcia z rytmiki
  • Zajęcia taneczne
  • Zajęcia muzyczne z elementami muzykoterapii
  • Zajęcia logopedyczne grupowe z wykorzystaniem metody M. Montessori
  • Zajęcia grupowe z psychologiem  w ramach treningu umiejętności społecznych i mini-mediacji w oparciu o program Jak być częścią rozwiązania a nie konfliktu – wersja dla dzieci”
  • Zajęcia indywidualne  z logopedą wg. potrzeb
  • Zajęcia dodatkowe  z języka  niemieckiego  z  wykorzystaniem metody TPR (Total Physical Response), czyli techniki reagowania całym ciałem w oparciu o program autorski ,,Język niemiecki rymem poznaję." 

Rodzicom oferujemy zajęcia warsztatowe w ramach AKADEMII RODZICA.
(wszystkie powyższe zajęcia odbywają się w ramach opłaty czesnego)

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły