REGULAMIN

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI

„Kochajmy Polskę z całych sił”

REGULAMIN:

 1. Organizatorem festiwalu jest Przedszkole Tęczowa Kraina FILOMATY w Gliwicach. Koordynatorem festiwalu jest Patrycja Wróbel.
 1. Uczestnikami konkursu mogą być soliści (dzieci 5,6 - letnie) lub grupy wokalne nie większe niż 5 osób – reprezentujące przedszkola lub oddziały przedszkolne.
 1. Z każdego Przedszkola może wystąpić jeden solista i/lub jeden zespół.
 1. Przegląd inscenizacji odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018r. w LO FILOMATA          przy ul. Bojkowskiej 20A, w godzinach 9:00 – 13:00. Rejestracja uczestników: 8:45.
 1. Cele festiwalu:
 • Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy artystyczne.
 • Wspieranie oraz promocja umiejętności wokalnych dzieci.
 • Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
 • Popularyzacja polskich piosenek, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju.
 • Rozwijanie talentów estradowych.
 1. Warunki uczestnictwa w festiwalu:
 • Zgłoszenie grupy należy przesłać drogą mailową (p.wrobel@filomata.pl) lub dostarczyć osobiście na adres :

Przedszkole Tęczowa Kraina FILOMATY

Ul. Wiejska 49, 44-100 Gliwice

 • Na pisemnym zgłoszeniu należy podać:

- adres placówki;

- nazwisko opiekuna grupy;

- dokładną ilość uczestników oraz ich imiona i nazwiska, wiek uczestników, nazwę zespołu;

- telefon kontaktowy oraz adres e-mail placówki;

- tytuł wykonywanej piosenki.

 • Organizator zapewnia nagłośnienie (max. 2 mikrofony) oraz odtwarzacz CD/Pendrive. Organizator nie zapewnia instrumentów oraz podkładów muzycznych.
 1. Jury oceniać będzie:
 • Dobór repertuaru zgodny z tematyką i charakterem festiwalu.
 • Muzykalność i warunki wokalne uczestników.
 • Ogólne wrażenie artystyczne.
 • Interpretację utworu.
 1. Organizator przewiduje nagrody za I,II oraz III miejsce w następujących kategoriach:
 • Soliści (5,6 – latki)
 • Grupy wokalne.

Zgłoszenia prosimy przysyłać do 27.03.2018r.

O PROJEKCIE AKADEMIA WYOBRAŹNI

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AKADEMIA WYORAŹNI

1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku Przedszkole Tęczowa Kraina FILOMATY realizowało projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: AKADEMIA WYOBRAŹNI.

Celem głównym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym, przez organizację 5 modułów AKADEMII WYOBRAŹNI:

 1. JESTEŚMY EUROPEJCZYKAMI- celem zajęć jest rozwijanie umiejętności językowych dzieci, przez zabawę, wprowadzanie słownictwa dnia codziennego , oswajanie z językiem obcym.
 2. JESTEŚMY RÓWNI- zajęcia polegające na promowaniu równości płci, rozwijaniu samoświadomości dzieci w zakresie płci, ciała, własnych możliwości, zdolności i zainteresowań, budowaniu poczucia autonomii, rozwijaniu samodzielności, budowaniu motywacji do działania, pasji wytrwałości, rozwoju krytycznego myślenia oraz rozwoju tolerancji.
 3. JESTEŚMY KREATYWNI- celem zajęć jest rozwijanie w dzieciach wiedzy o zawodach związanych z naukami ścisłymi , budowanie podwalin pod rozwój abstrakcyjnego myślenia, rozwój orientacji przestrzennej, rozwój umiejętności matematycznych i geometrycznych, trenowanie umiejętności zaplanowania i wykonania pracy.
 4. JESTEŚMY SPRAWNI- celem zajęć jest wyrównanie deficytów rozwojowych, wspomaganie rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci, kształtowanie postawy prozdrowotnej, propagowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie sprawności ruchowej.
 5. JESTEŚMY OTWARCI- rozwijanie u dzieci umiejętności identyfikowania własnych emocji oraz emocji drugiej osoby, identyfikowania i wyrażania własnych potrzeb i drogi do ich zaspokojenia, budowanie w dziecku akceptacji dla własnych emocji i umiejętności.

 W ramach tych założeń, w Przedszkolu Tęczowa Kraina FILOMATY  odbywały się zajęcia dodatkowe takie jak:

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia Montessori
 • Zajęcia z psychologiem
 • Zajęcia matematyczno- konstruktorskie

MALI KREATORZY WIELCY ODKRYWCY

     

 1 kwietnia 2011 do 31 marca 2013 roku Przedszkole Tęczowa Kraina FLOMATY realizowało projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego :
MALI KREATORZY WIELCY ODKRYWCY

DZIĘKUJEMY!

założenia projektu

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły