FILOMATA - Szkolenia

 • slidebg1
  FILOMATA -szkoła możliwości
  - czas na zmiany
 • slidebg1
  FILOMATA -szkoła możliwości
  - czas na zmiany
FilomataSzkoleniaZrozumieć siebie, usłyszeć ucznia – NVC w edukacji

Zrozumieć siebie, usłyszeć ucznia – NVC w edukacji

1 Lutego 2019, 9:51

Zrozumieć siebie, usłyszeć ucznia – NVC w edukacji

„Rozumienie potrzeb innych ludzi nie oznacza, że nie możemy dążyć do zaspokojenia własnych. Interesujemy się i własnymi - i cudzymi potrzebami.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Marshall Rosenberg

Jeśli jesteś nauczycielem, zasadniczą częścią Twojej pracy jest kontakt z uczniami i rodzicami uczniów. Zapraszamy na warsztaty, w czasie których poznasz (lub rozwiniesz) zasady empatycznej komunikacji, zgodnie z modelem Porozumienia bez Przemocy (NVC), wg Marshalla Rosenberga.

Te warsztaty są jednocześnie zaproszeniem, aby empatię dla ucznia zaczynać od siebie.

Jeśli pracujesz w szkole, dobrze wiedzieć, jak działają słowa, których używasz. Czy stają się cegłami w murze, pomiędzy Tobą a drugim człowiekiem, czy raczej są otwartymi oknami, które zachęcają, aby zajrzeć do środka. Słowa, które padają między ludźmi bywają źródłem gniewu i frustracji, a czasem przynoszą ulgę i spokój. Chodzi o to, aby świadomie używać słów, które są jak okna!
Wtedy możemy się po prostu zobaczyć. Zobaczyć, usłyszeć i zrozumieć.

O tym będą te warsztaty.

Porozumienie Bez Przemocy (ang. Nonviolent Comuniaction - NVC) jest czymś więcej, niż skuteczną strategią rozmowy. Jest życiową postawą, umożliwiającą tworzenie sytuacji, w których każdy uczestnik coś zyskuje, która daje konkretne narzędzia do budowania empatycznej komunikacji, co prowadzi do zrozumienia siebie i innych. Pozwala zobaczyć, jak rozmawiać z ludźmi,
a nie tylko do nich mówić – a to wielka różnica. Mówiąc najkrócej – NVC oznacza w praktyce: mniej nieporozumień, mniej frustracji, więcej rozwiązań, więcej radości.

Więcej informacji o NVC znajdziesz na naszej stronie tutaj

Metody pracy

Ważną częścią warsztatów są ćwiczenia praktyczne, dzięki którym:

 • poznamy model Porozumienia bez Przemocy i zobaczymy, jak można go zastosować
  w szkolnej przestrzeni,
 • poznamy i przećwiczymy strukturę 4 kroków do porozumienia,
 • poćwiczymy formułowanie i odróżnianie obserwacji od ocen,
 • nauczymy się rozpoznawać i uwzględniać potrzeby własne i innych,
 • pokażemy, jak można słuchać siebie i innych, aby nawiązywać kontakt,
 • poznamy różne sposoby słuchania i odróżnimy je od empatii,
 • będziemy się uczyć, jak docierać do ludzi, kiedy się nie zgadzamy i jest nam trudno,
 • poćwiczymy sposób udzielania szczerej informacji zwrotnej, opartej na obserwacji.

Będziemy pracować na własnych przykładach. Wykonywane ćwiczenia pozwolą nam poszukać odpowiedzi na pytania:

 • Jak stawiać granice i dbać o siebie, pracując w szkole?
 • Jak zadbać o siebie i jednocześnie wziąć pod uwagę uczniów?
 • Jak zamieniać spór we współpracę?
 • Jak odejść od obwiniania i osądzania siebie lub uczniów?
 • Jak zobaczyć siebie i uczniów z pespektywy potrzeb i emocji, których doświadczamy?
 • Jak świadomie wybierać swoje reakcje na słowa i zdarzenia?
 • Jak znajdować sposoby, aby potrzeby wszystkich były zaspokojone?
 • ​Jak odejść od etykietowania uczniów i ich rodziców?
 • Co nam daje i co nam zabiera dominacja w systemie edukacji?
 • Jak formułować informację zwrotną, aby pomagała uczniom rozwijać umiejętności i motywowała do działania? Jak uczynić z niej początek empatycznego dialogu?

Porozumienie bez Przemocy uczy posługiwania się językiem, który praktycznie oznacza wzmacnianie:

kontaktu ze sobą poprzez:

 • branie odpowiedzialności za swoje myśli, uczucia i postępowanie,
 • rozpoznawanie swoich uczuć i wyrażanie ich,
 • identyfikację potrzeb tkwiących u źródła tych uczuć,
 • wybór sposobów realizacji własnych potrzeb,
 • zerwanie z szablonami myślenia, które prowadzą do gniewu i depresji,
 • postrzegania rzeczywistości bez osądów i porównań sprzyjających przemocy,

kontaktu z otoczeniem poprzez:

 • kierowanie pełnej szacunku uważności na potrzeby i uczucia innych osób,
 • budowanie relacji opartych na zrozumieniu i empatii,
 • jasne wyrażanie swoich wartości,
 • świadome pogłębianie relacji i związków poprzez wyrażanie próśb, wdzięczności a także odmowy,
 • zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie ich poprzez nawiązywanie kontaktu empatycznego,
 • tworzenie rozwiązań opierających się na bezpieczeństwie, szacunku, porozumieniu.

Dla kogo?
Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz wszystkich, którzy chcą, aby szkoła była miejscem kontaktu, wzajemnego szacunku
i zrozumienia.

Kiedy?
23-24 maja 2019r.
23 maja - czwartek, godz. 15.00 - 19.00
24 maja - piątek, godz. 9.00 - 18.00 (w tym godzinna przerwa na lunch)

Gdzie?
Gliwice, ul. Bojkowska 20a, siedziba FILOMATY

Inwestycja
Masz dwie możliwości:

- jednorazowe opłacenie całego szkolenia w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia przez organizatora przyjęcia na szkolenie - wtedy całkowity koszt szkolenia wynosi 280 zł brutto
i jest to oferta bezzwrotna, (w przypadku rodziców dzieci uczęszczających do FILOMATY, par, rodziny, dwóch osób z tej samej instytucji koszt szkolenia przy jednorazowej wpłacie wyniesie 260 zł za jedną osobę).

wpłata w dwóch ratach: 100 zł zaliczki w w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia przez organizatora przyjęcia na szkolenie i II część - 240 zł najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia - wtedy koszt całości wynosi 340 zł brutto.

Przy zapisaniu się na szkolenie po 10 maja obowiązuje pełna opłata tj. 340 zł.

Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki lub pełnej kwoty.

Opłatę należy uiścić przelewem, podając w tytule nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Wystawiamy faktury VAT. Opłatę należy uiścić przelewem, podając w tytule nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Nr konta 27 1050 1298 1000 0091 4559 6152 FILOMATA Sp. z o.o.

Jak się zapisać?
Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Masz pytania?
Prosimy o kontakt: szkolenia@filomata.pl lub tel. 731 231 741

Prowadzenie warsztatów:
Elżbieta Więcław - certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy, mediator, nauczyciel
-praktyk, 22 lata pracowała jako dyrektor szkoły. Pracuje z radami pedagogicznymi, rodzicami, nastolatkami, udziela także indywidualnego wsparcia. Korzysta z siły Kręgów Naprawczych jako sposobu pracy z konfliktami.

Sama mówi: 
Z pasją i pokorą szukam w życiu porozumienia, zwłaszcza wtedy, kiedy trudno jest się usłyszeć.  NVC jest dla mnie w tych poszukiwaniach bardzo pomocną drogą. W szkołach FILOMATY chcemy uczyć empatii na równi ze szkolnymi przedmiotami. Aby młody człowiek stał się empatyczny
i życzliwy, musi być traktowany z empatią i życzliwością. I oto jest nasza filozofia działania: potrzeby każdego człowieka są tak samo ważne i każdy ma prawo do szacunku, bezpieczeństwa, uczenia się, przeżywania emocji. 
Szukamy odpowiedzi na pytania, zadajemy nowe, podejmujemy wyzwania. Czasem popełniamy błędy, mierzymy się z konfliktami
i SZUKAMY WSPÓLNYCH ROZWIĄZAŃ.