ZAPRASZAMY DO FILOMATY

Trwa nabór do pierwszych klas na rok szkolny 2022/2023. Na stronie internetowej  w zakładce nabór zamieszczona jest karta ucznia, można ją pobrać również tutaj. Wypełnioną kartę (nazwa pliku – imię i nazwisko dziecka) proszę przesłać na adres sp@filomata.com.pl (wpisując w temacie maila drukowanymi literami NABÓR 2022) lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły przy ulicy Pszczyńskiej 22 w Gliwicach. W kolejnym kroku zostaną Państwo zaproszeni wraz  z dzieckiem na rozmowę kwalifikacyjną. 

Termin składania kart upływa 31.03.2022.

W kolejnych miesiącach mamy nadzieję spotkać się z Państwem podczas stacjonarnych dni otwartych. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz profilu na FB.

ZAPRASZAMY!

pobierz kartę ucznia kandydata do klas I-VI
 

Pobraną i wypełnioną kartę zgłoszeniową należy złożyć w sekretariacie szkoły przy ul. Pszczyńskiej 22

  • Kandydaci do szkoły zapraszani są wraz z Rodzicami na rozmowę kwalifikacyjną,
  • W czerwcu Rodzice dzieci przyjętych do pierwszej klasy borą udział w spotkaniu, na którym omawiane są sprawy organizacyjne związane z nowym rokiem szkolnym.

O przyjęciu do szkoły decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz kolejność zgłoszeń!!!

OPŁATY ZA SZKOŁĘ

Nauka w Szkole Podstawowej FILOMATA kosztuje  9600 zł rocznie (800 zł miesięcznie płatne przez 12 miesięcy w roku). Czesne płatne jest od lipca roku, w którym dziecko rozpoczyna naukę, do czerwca roku, w którym naukę kończy.

Dodatkowo przy przyjęciu ucznia do szkoły Rodzice uiszczają jednorazową opłatę wysokości 1200 złotych  na rachunek bankowy FILOMATA sp. z o.o. prowadzony przez ING Bank Śląski nr rachunku: 05105012981000009145596160

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia czesnego - szczegóły poniżej.

JAK UZYSKAĆ OBNIŻENIE CZESNEGO W SZKOLE FILOMATA?

Bardzo zależy nam, aby FILOMATA była szkołą niepowtarzalną, przyjaznym miejscem dla młodych ludzi, w którym znajdą oni dobre warunki dla własnego rozwoju. Wiemy, iż konieczność opłaty za szkołę może być czasem barierą nie do pokonania. Wszystkim osobom, które chcą zostać uczennicami/uczniami FILOMATY, a których Rodzice/Opiekunownie prawni nie mogą w obecnej chwili pozwolić sobie na opłacenie czesnego, proponujemy możliwość ubiegania się o onbiżenie czesnego.

Aby ubiegać się o obniżenie czesnego konieczne jest złożenie w sekretariacie szkoły stosownego kwestionariusza do 30 maja 2021 roku.

O przyznaniu obniżonego czesnego decyduje organ prowadzący placówkę FILOMATA Sp. z o.o.
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. Przy podejmowaniu decyzji brane są pod uwagę osiągnięcia naukowe uczennicy/ucznia oraz sytuacja ekonomiczna rodziny.

Chcesz więcej informacji?

Zapoznaj się z Regulamin opłat za usługi edukacyjne świadczone w  placówkach prowadzonych przez FILOMATA sp. z o.o. w Gliwicach  lub skontaktuj się bezpośrednio z sekretariatem FILOMATY.