FILOMATA - Akademia Rozwoju

 • slidebg1
  FILOMATA -szkoła możliwości
  - czas na zmiany
 • slidebg1
  FILOMATA -szkoła możliwości
  - czas na zmiany
FilomataSzkolenia NVC W EDUKACJI - Zrozumieć siebie, usłyszeć ucznia

Zrozumieć siebie, usłyszeć ucznia – NVC w edukacji

23 Maja 2019, 8:13

Zrozumieć siebie, usłyszeć ucznia – NVC w edukacji

„Rozumienie potrzeb innych ludzi nie oznacza, że nie możemy dążyć do zaspokojenia własnych. Interesujemy się i własnymi - i cudzymi potrzebami.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Marshall Rosenberg

Jeśli jesteś nauczycielem, zasadniczą częścią Twojej pracy jest kontakt z uczniami i rodzicami uczniów. Zapraszamy na warsztaty, w czasie których poznasz (lub rozwiniesz) zasady empatycznej komunikacji, zgodnie z modelem Porozumienia bez Przemocy (NVC), wg Marshalla Rosenberga.

Te warsztaty są jednocześnie zaproszeniem, aby empatię dla ucznia zaczynać od siebie.

Jeśli pracujesz w szkole, dobrze wiedzieć, jak działają słowa, których używasz. Czy stają się cegłami w murze, pomiędzy Tobą a drugim człowiekiem, czy raczej są otwartymi oknami, które zachęcają, aby zajrzeć do środka. Słowa, które padają między ludźmi bywają źródłem gniewu i frustracji, a czasem przynoszą ulgę i spokój. Chodzi o to, aby świadomie używać słów, które są jak okna!
Wtedy możemy się po prostu zobaczyć. Zobaczyć, usłyszeć i zrozumieć.

O tym będą te warsztaty.

Porozumienie Bez Przemocy (ang. Nonviolent Comuniaction - NVC) jest czymś więcej, niż skuteczną strategią rozmowy. Jest życiową postawą, umożliwiającą tworzenie sytuacji, w których każdy uczestnik coś zyskuje, która daje konkretne narzędzia do budowania empatycznej komunikacji, co prowadzi do zrozumienia siebie i innych. Pozwala zobaczyć, jak rozmawiać z ludźmi,
a nie tylko do nich mówić – a to wielka różnica. Mówiąc najkrócej – NVC oznacza w praktyce: mniej nieporozumień, mniej frustracji, więcej rozwiązań, więcej radości.

Więcej informacji o NVC znajdziesz na naszej stronie tutaj

Metody pracy

Ważną częścią warsztatów są ćwiczenia praktyczne, dzięki którym:

 • poznamy model Porozumienia bez Przemocy i zobaczymy, jak można go zastosować
  w szkolnej przestrzeni,
 • poznamy i przećwiczymy strukturę 4 kroków do porozumienia,
 • poćwiczymy formułowanie i odróżnianie obserwacji od ocen,
 • nauczymy się rozpoznawać i uwzględniać potrzeby własne i innych,
 • pokażemy, jak można słuchać siebie i innych, aby nawiązywać kontakt,
 • poznamy różne sposoby słuchania i odróżnimy je od empatii,
 • będziemy się uczyć, jak docierać do ludzi, kiedy się nie zgadzamy i jest nam trudno,
 • poćwiczymy sposób udzielania szczerej informacji zwrotnej, opartej na obserwacji.

Będziemy pracować na własnych przykładach. Wykonywane ćwiczenia pozwolą nam poszukać odpowiedzi na pytania:

 • Jak stawiać granice i dbać o siebie, pracując w szkole?
 • Jak zadbać o siebie i jednocześnie wziąć pod uwagę uczniów?
 • Jak zamieniać spór we współpracę?
 • Jak odejść od obwiniania i osądzania siebie lub uczniów?
 • Jak zobaczyć siebie i uczniów z pespektywy potrzeb i emocji, których doświadczamy?
 • Jak świadomie wybierać swoje reakcje na słowa i zdarzenia?
 • Jak znajdować sposoby, aby potrzeby wszystkich były zaspokojone?
 • ​Jak odejść od etykietowania uczniów i ich rodziców?
 • Co nam daje i co nam zabiera dominacja w systemie edukacji?
 • Jak formułować informację zwrotną, aby pomagała uczniom rozwijać umiejętności i motywowała do działania? Jak uczynić z niej początek empatycznego dialogu?

Porozumienie bez Przemocy uczy posługiwania się językiem, który praktycznie oznacza wzmacnianie:

kontaktu ze sobą poprzez:

 • branie odpowiedzialności za swoje myśli, uczucia i postępowanie,
 • rozpoznawanie swoich uczuć i wyrażanie ich,
 • identyfikację potrzeb tkwiących u źródła tych uczuć,
 • wybór sposobów realizacji własnych potrzeb,
 • zerwanie z szablonami myślenia, które prowadzą do gniewu i depresji,
 • postrzegania rzeczywistości bez osądów i porównań sprzyjających przemocy,

kontaktu z otoczeniem poprzez:

 • kierowanie pełnej szacunku uważności na potrzeby i uczucia innych osób,
 • budowanie relacji opartych na zrozumieniu i empatii,
 • jasne wyrażanie swoich wartości,
 • świadome pogłębianie relacji i związków poprzez wyrażanie próśb, wdzięczności a także odmowy,
 • zapobieganie konfliktom i rozwiązywanie ich poprzez nawiązywanie kontaktu empatycznego,
 • tworzenie rozwiązań opierających się na bezpieczeństwie, szacunku, porozumieniu.

Dla kogo?
Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz wszystkich, którzy chcą, aby szkoła była miejscem kontaktu, wzajemnego szacunku
i zrozumienia.

Kiedy?
18 września - 9 października 2019r.
18 września (środa) - 15.30 - 19.30
25 września (środa) - 15.30 - 19.30
9 października (środa) - 15.30 - 19.30

Gdzie?

Gliwice, ul. Bojkowska 20a, siedziba FILOMATY

Inwestycja
Są dwie możliwości:

- jednorazowe opłacenie całego szkolenia w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia przez organizatora przyjęcia na szkolenie - wtedy całkowity koszt szkolenia wynosi 280 zł brutto
i jest to oferta bezzwrotna, (w przypadku rodziców dzieci uczęszczających do FILOMATY, par, rodziny, dwóch osób z tej samej instytucji koszt szkolenia przy jednorazowej wpłacie wyniesie 260 zł za jedną osobę).

wpłata w dwóch ratach: 100 zł zaliczki w w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia przez organizatora przyjęcia na szkolenie i II część - 240 zł najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia - wtedy koszt całości wynosi 340 zł brutto.

Przy zapisaniu się na szkolenie po 6 września obowiązuje pełna opłata tj. 340 zł.

Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki lub pełnej kwoty.

Opłatę należy uiścić przelewem, podając w tytule nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Wystawiamy faktury VAT. Opłatę należy uiścić przelewem, podając w tytule nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Nr konta 27 1050 1298 1000 0091 4559 6152 FILOMATA Sp. z o.o.

Jak się zapisać?
Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Masz pytania?
Prosimy o kontakt: szkolenia@filomata.pl lub tel. 731 231 741

Prowadzenie warsztatów:
Elżbieta Więcław - certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy, mediator, nauczyciel
-praktyk, 22 lata pracowała jako dyrektor szkoły. Pracuje z radami pedagogicznymi, rodzicami, nastolatkami, udziela także indywidualnego wsparcia. Korzysta z siły Kręgów Naprawczych jako sposobu pracy z konfliktami.

Sama mówi: 
Z pasją i pokorą szukam w życiu porozumienia, zwłaszcza wtedy, kiedy trudno jest się usłyszeć.  NVC jest dla mnie w tych poszukiwaniach bardzo pomocną drogą. W szkołach FILOMATY chcemy uczyć empatii na równi ze szkolnymi przedmiotami. Aby młody człowiek stał się empatyczny
i życzliwy, musi być traktowany z empatią i życzliwością. I oto jest nasza filozofia działania: potrzeby każdego człowieka są tak samo ważne i każdy ma prawo do szacunku, bezpieczeństwa, uczenia się, przeżywania emocji. 
Szukamy odpowiedzi na pytania, zadajemy nowe, podejmujemy wyzwania. Czasem popełniamy błędy, mierzymy się z konfliktami
i SZUKAMY WSPÓLNYCH ROZWIĄZAŃ.