OPŁATY

CZESNE

Od 1 lipca 2020 r. 600 złotych miesięcznie płatne przez 12 miesięcy w roku

Indywidualne Konto Rozliczeniowe(SIMP) prowadzone w ING Bank Śląski dla FILOMATA Sp. z o.o.

 Dodatkowo Rodzice ponoszą koszty:

  • zakupu pakietu edukacyjnego dla dziecka,
  • opłaty za wycieczki, wyjścia do kina, teatru etc..
  • opłaty wpisowej w wysokości jednego czesnego,
  • opłaty za wyżywienie

Ubezpieczenia dziecka Rodzice dokonują we własnym zakresie.

 

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły