FILOMATA - Szkoła możliwości

 • slidebg1
 • -->
 • slidebg1
 • -->

Ostatnio dodane...

LO FILOMATA NAJLEPSZYM LICEUM W GLIWICACH!

14 Stycznia 2016, 10:04

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące FILOMATA zajęło 119 miejsce w Polsce i 11 w województwie śląskim wśród najlepszych liceów  sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2016”.


O NAS

4 Kwietnia 2010, 7:52

Witamy na stronach FILOMATY – niepublicznych placówek edukacyjnych w Gliwicach. Jesteśmy szkołą możliwości – nowoczesną, nastawioną na przekazywanie wiedzy, nauczanie umiejętności i kształtowania odpowiednich postaw. Tworzymy przyjazne środowisko do odkrywania talentów, rozwijania zainteresowań i jednocześnie - radzenia sobie z porażką i błedem. Najmłodsze lata spędzone w szkole to początek wspaniałej podróży jaką jest życie. Żeby przeżyć je najpełniej, warto się dobrze przygotować. Naszym zadaniem jest stworzyć dzieciom i młodzieży ku temu odpowiednie możliwości.

Wartości Filomatów

Wspierające otoczenie

W naszej działalności nawiązujemy do wartości, jakimi kierowali się pierwsi Filomaci: równości, przyjaźni, zaufania i wzajemnej pomocy. Pracujemy w taki sposób, żeby zdobywanie wiedzy i umiejętności, a przez to kształtowanie osobowości przez naszych uczniów odbywało się w przyjaznej atmosferze.

Bez pracy nie ma kołaczy

Uważamy, że nic co wartościowe nie przychodzi bez wysiłku. Dlatego w naukę i własny rozwój trzeba wkładać pracę i zaangażowanie. Chcemy mądrze wymagać i pomagać w kształtowaniu kluczowych kompetencji młodzieży. Zachęcamy i motywujemy do pracy, do wykonywania kolejnych kroków na drodze własnego rozwoju i do brania odpowiedzialności za kształt swojego życia.

Niezbędnik kompetencji

Stawiamy na kształtowanie kluczowych kompetencji, które w życiu są niezbędne. Za takie uważamy:

 • umiejętność dobrego komunikowania się z innymi ludźmi,
 • empatyczną postawę wobec siebie, innych i świata,
 • wiarę we własne siły, podejmowanie wysiłku dla realizacji celów,
 • traktowanie porażek jako niezbędnego elementu w procesie uczenia i radzenia sobie z nimi,
 • planowanie własnego życia.

Poczucie spełnienia

Podejmujemy naszą pracę dydaktyczną, aby uczniowie FILOMATY nauczyli się, jak być spełnionymi, szczęśliwymi ludźmi. Chcemy, żeby nasze szkoły były miejscem, które wyposaża swoich wychowanków w mądry system wartości, a nie tylko w merytoryczną wiedzę dotyczącą poszczególnych przedmiotów.

Relacje międzyludzkie

Najważniejszą wartością jest dla nas CZŁOWIEK. Punktem wyjścia dla naszych działań są relacje międzyludzkie. W kontakcie z dziećmi i rodzicami stawiamy na rozmawianie, zamiast mówienia. Na relacje, nie racje.

W naszych szkołach uczymy się empatii i sztuki porozumienia na równi ze szkolnymi przedmiotami. Aby młody człowiek stał się empatyczny i życzliwy, musi być traktowany z empatią i życzliwością. I oto jest nasza filozofia działania: potrzeby każdego człowieka są tak samo ważne i każdy ma prawo do szacunku, bezpieczeństwa, uczenia się, przeżywania emocji. W tym kierunku konsekwentnie rozwijamy w naszym zespole swoje kompetencje komunikacyjne. Po dwudziestu latach pracy wciąż jesteśmy w procesie, szukamy odpowiedzi na pytania, zadajemy nowe, podejmujemy wyzwania. Wielką pomocą w naszych działaniach jest Porozumienie bez Przemocy (wg Marshalla Rosenberga).

Porozumienie składa się z mówienia i słuchania. Mówienia do ludzi, zamiast o ludziach, słuchania siebie i innych. Porozumienie Bez Przemocy (Nonviolent communication – NVC) pomaga słuchać, tak że dzieci mają ochotę mówić i mówić tak, że dzieci czują się naprawdę usłyszane i wtedy chcą szukać sensownych rozwiązań – dla siebie i innych. A to oznacza: MNIEJ NIEPOROZUMIEŃ. MNIEJ FRUSTRACJI. WIĘCEJ ROZWIĄZAŃ. WIĘCEJ RADOŚCI.

Porozumienie Bez Przemocy jest czymś więcej, niż skuteczną strategią rozmowy. Jest życiową postawą, umożliwiającą tworzenie sytuacji, w których każdy uczestnik coś zyskuje. To sposób komunikacji, który polega na szanowaniu uczuć i potrzeb zarówno własnych, jak i innych ludzi i zaspokojenia ich w sposób, który unika wywierania nacisków, szantażu emocjonalnego, wymuszania pewnych zachowań przy pomocy gróźb i kar. Porozumienie bez Przemocy jest drogą empatii, drogą do piękniejszego życia, opartego na życzliwych relacjach z ludźmi.

Pozytywna motywacja

Dbamy o emocjonalne bezpieczeństwo naszych uczniów. Chcemy eliminować lęk w jakikolwiek postaci. Zamiast tego zaszczepiamy ambicje, nadzieje i pragnienia osiągania sukcesów na różnych polach, zarówno w nauce jak i w innych dziedzinach. Wspieramy, kiedy jest trudno.

Oferta

Zobacz, co możemy CI zaoferować. Zapraszamy do naszej szkoły – szkoły możliwości:

PRZEDSZKOLE | SZKOŁA PODSTAWOWA | GIMNAZJUM | LICEUM | ANGIELSKI DLA DZIECI

Historia

Nasza szkoła powstała w 1996 roku. Powstała, ponieważ uznałyśmy, że możemy robić lepszą szkołę, bardziej atrakcyjną dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Miałyśmy własny pomysł na siebie i wizję edukacji, jaką chciałyśmy realizować. I robimy to nieprzerwanie od ponad 18 lat. Najpierw powstało liceum z jedną klasą, w kolejnych latach uruchomiłyśmy gimnazjum, następnie szkołę podstawową, a ostatnio – przedszkole. Dziś FILOMATA to 5 placówek edukacyjnych, ponad 100 pracowników i ponad 500 absolwentów na różnych szczeblach nauczania. Jesteśmy dumni z naszej działalności i tego, jaki mamy wpływ na edukację dzieci i młodzieży w Gliwicach.

Nasze obiekty:

Prowadzone przez FILOMATĘ placówki edukacyjne mieszczą się w budynkach dzierżawionych od Gminy Gliwice

 • Bojkowska 20A  – siedziba Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego FILOMATA.. Budynek dzierżawimy od Gminy Gliwice od 2004 roku.
 • Pszczyńska 22 - siedziba Szkoly Podstawowej FILOMATA .. Budynek dzierżawiony od Gminy Gliwice od 2009 roku.
 • Wiejska 49 - siedziba Przedszkola Tęczowa Kraina FILOMATY .. Budynek dzierżawiony od Gminy Gliwice od 1997 roku.

STUDNIÓWKA 2016

6 Lutego 2016, 8:46

Jedyny w swoim rodzaju studniówkowy  bal za nami! Jak było? Uroczyście i magicznie. Zaczynamy wielkie odliczanie - od dzisiaj do "godziny zero" pozostało 89 dni...


DZIEŃ MATURZYSTY

6 Lutego 2016, 8:33

Tradycją naszej szkoły  jest, iż w dniu w którym odbywa się studniówka maturzyści przejmują władzę w szkole, pokazując swoją kreatywność i poczucie humoru. Nieodzownym atrybutem klasy III LO są nietuzinkowe przebrania. W tym roku  zachwyciły nas szczególnie stroje wychowawców.